ИДЕЕН Проект 2:

ГЕРГАНА ПАНТЕВА, „ИНТЕРНАЦИОНАЛНИЯ УНИВЕРСИТЕТ НА ФЛОРИДА“ В МАЯМИ, ФЛОРИДА, София


за проекта


 1. Увеличаване на продуктивността на служителите –Включваме зони (конферентни зали) за обучение на нови служители и запознаване на екипа с нови технологии/услуги, което ще обогатява знанията и привлича вниманието им. Същите зони промотират социализиране на служителите по между им, което изгражда лични взаимоотношения и по-голяма склонност към екипна работа и помагане един на друг.
 2. Визуална идентичност на Фибанк (иновации, клиентска ориентираност, качествено обслужване) – Имаме иновативни решения като “kiosk” машини за самостоятелно обслужване и LED монитори ориентиращи клиентите за техния ред, нови банкови продукти и функции, както и обменния курс. Качествено облужване се постига чрез широки, ясно видими от всяка точка пространства за по-бързо обслужване на чакащите клиенти и остъклени консултантски кабинети, които демонстрират прозрачните отношения на Фибанк със своите клиенти.
 3. Ефективно използване на площите – Влиза се през 24/7 зона с АТМ и терминал за промотиране на дигиталните канали на Фибанк. Следва зона за самообслужване или взимане на номер, непосредствено до зона за общо изчакване и Каси. Централно са разположени „Фронт офис“ за клиентско обслужване и зоната за индивидуално изчакване с iPad-и за представяне на MyFibank и нови услуги/иновации.  Предлагаме (при офис „бул. Александър Стамболийски 20“) конферентна зала за бизнес клиенти, която може да се превърне в зона за персонално банкиране или отдих на служителите. На по-отдалечени места са остъклените офиси на финансовите специалисти и мениджъри за обработка на по-конфиденциални данни.
 4. Гъвкави и адаптивни работни места - Използваме sit-stand бюра, които позволяват на служителя да заема разнообразие от ергономични пози при ежедневната си работа за по-продуктивна дейност (в конферентните зали и консултантските кабинети). Предлагаме въртящи се екрани за интерактивно обслужване на клиентите при зоната „Фронт Офис“. Зоната за бизнес клиенти (при офис „бул. Александър Стамболийски 20“) може да се ползва като зона за персонално банкиране или отдих на персонала.
 5. Устойчив дизайн с дълга функция и визия – Всички мебели в този проект са реални, качествени продукти създадени от устойчиви материали за обществени помещения с лесна поддръжка. Стенните и таванни облицовки са лесни за поддръжка и замяна при нужда, тъй като са изградени от модулни или панелни части.
 6. Гама финансови услуги в нашия дизайн – Включени в проекта са Касови и безкасови операции, Персонално банкиране, Кредитиране – за индивидуални и бизнес клиенти, Злато и Нумизматика
 7. Дизайн според най-добрите практики – В дизайна на този модерен офис осветеността е висока над всяко работно място и се използват енерго-спестяващи осветителни тела. При широки и отворени пространства акустиката е от голямо значение и сме приложили акустичен таван над всички зони, както и акустични панели в зоните за изчакване и „Фронт офис“. Гъвкавостта на работните места (sit-stand бюра и мултифункционални конферентни зони) позволява по-здравословна работа и повишена комуникация между служителите на банката. Технологиите са разпръснати из цялото пространство и осигуряват на клиентите бърз и лесен достъп до информация. Създадохме корпоративна визия на банка от световно ниво, като подчертахме визуалната идентичност на Фибанк (лого и цветови схеми)
 8. Зони за изчакване – Има разнообразни зони за изчакване като обща централна зона за групово изчакване и индивидуални места с акустични страници и маси с i-Pad технологии за по самостоятелно и необезпокоено изчакване.
 9. 24/7 Зона за Обслужване – Създадохме предверие с АТМ и Терминал за дигиталните канали на банката. Тази зона може да бъде достъпна чрез банковата карта на клиентите, включително извън работно време.
 10. Оптимизиране на клиентски път – Входната зона с АТМ за бързи тегления/вноски е последвана от машини за самостоятелно банково обслужване вътре. При нужда от банкер се взима номер и се настанява клиента в зоната за общо или индивидуално изчакване. За по-бързо обслужване улеснихме визуалната връзка между чакащи и служители чрез широки и отворени пространства.
 11. Конфиденциалност и безопасност на операции – При зоната за изчкаване имаме фотьойли с високи страници за необезпокоен индивидуален престой. Във фронт офиса бюрата се делят с  шумоизолиращи прегради между отделните клиенти. Касовите операции са разположени в отделен страничен кът, а в задната част на офиса са индивидуалните кабинети на Финансови специалисти и мениджъри.

Автор


ГЕРГАНА ПАНТЕВА

Университет: „ИНТЕРНАЦИОНАЛНИЯ УНИВЕРСИТЕТ НА ФЛОРИДА“ В МАЯМИ, ФЛОРИДА