ИДЕЕН Проект 1:

Георги Димов, Милано, Италия, София


за проекта


Звездно небе
Концепция Kонцепцията на проекта се основава на легендата за звездите и желанията: ако имаш мечта, погледни към звездите и си я пожелай силно. Оттам идва идеята за звездното небе или най-формално разгледано като светещият таван, обсипан със звезди. Технически аспекти Звездното небе представялва окачен таван с индивидуално изработени панели с повече или по-малко пропускваемост на осветление спроред мястото на офиса и нуждата от изкуствено осветление. Панелите са от еталбонд като се състоят от два слоя, между които са поставени led-ленти, които да осигуряват нужното осветление. Функционални аспекти Звездното небе насочва клиентите към различните части на банковия клон на места чрез схеми, изписани на окачения таван, на места чрез текст, както например е при касите. Осигурено е допълнително осветление на банкоматите и машините за селф-сървиз както и над други възлови места като например вход наклона, работни места, точка за номерче и взимане на ред. Каси Касите се намират в средната част на банковия офис. Специализираното осветление отвежда клиентите лесно до тях. “звездния” таван насочва клиентите лесно до тях. Кът за селф-сървиз.
 
Място, където ще се извършват безкасови и касови операции: нареждания, тегления или вкарвания на суми. Мястото е отворено през работно време, а през неработно време стъклената стената се затваря и осигурява сигурно място за ползване на банкоматите кът за кредитиране Една идея по-статично и бавно ослужване на клиентите спрямо фринт офиса, затова кътът за кредитиране се намира на втора линия.
 
Салон за корпоративни клиенти Корпоративните клиенти или фирмите не бива да чакат на опашка с останалите посетители. Към къта за корпоративни клиенти е удачно да се добави нумизматичния кът. Персонално банкиране По-навътре се намират кабинките за персонално банкиране за по-специални клиенти.
 

360 визуализации

Автор


Георги Димов