ИДЕЕН Проект 27:

Христина Каменова, УАСГ, София


за проекта


ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА РЕДИЗАЙН НА ОФИСИ НА FIBANK

 

Обектите на разработката се намират на адреси съответно бул. „Александър Стамболийски“ №20 и пл. „Народно събрание“ №2.  Банковите клонове са разположени на партерно ниво в сгради със смесена функция.

Площ клон бул. „Александър Стамболийски“: 285м2

Площ клон пл. „Народно събрание“ 316м2

Пространството на двата офиса е решено на база няколко основни принципа: визуална връзка между помещенията, оптимизирано пространство, лесна навигация, опростена комуникация между служители и клиенти на банката, единство между историческа среда и съвременни технологии.

Иновативността на интериорното решение се дължи на въвеждането на нови функционални зони, дигитализация на някои финансови процеси, оптимизация на клиентското преживяване и пространството за служители.

Във всеки клон са организирани следните зони:  денонощна зона за самообслужване; фронт офис салон; изчакване; финансови операции физически лица; финансови операции юридически лица;  каса и нумизматика. В клона на пл. „Народно събрание“ е предвиден и офис за управител. Зоните, в които се извършват най – бързи услуги, са разположени в близост до входа на клона, с което се намалява времето за извършване на операции в банката.

Денонощната зона за самообслужване е разположена непосредствено след входа на банковия клон. Пространството дава възможност за извършване на бърз финансов трансфер и промотира  дигиталните канали на банката. Фронт офис зоната подчертава визуалната идентичност на Fibank . Работните места са рганизирани така, че да създават усещане за приемственост на клиентите на банката.  Зоните каса и дисплей за  нумизматика са смислово oбединени в една. Дизайнът на касите е преосмислен така, че да позволява непосредствен контакт между служители и клиенти на банката. Зоната за финансови операции с физически лица осигурява конфиденциалност на финансовите транзакции и индивидуалност на клиентското преживяване.

Дизайнът цели съвременна интерпретация на класическа стилистика, адаптирана в корпоративен контекст. Лаконичните визуални средства създават връзка между противоположностите: вътре и вън, представителност и комфорт, минало и бъдеще. Решението на интериора включва дървена ламперия, комлиментирана от  бели стени, светъл таван, сив под -  в общите помещения гранитогрес, а в зоните за частно банкиране – мокет. Пространството на клоновете е оптимизирано като почти всички ниши в стените са превърнати в просторно място за съхранение на документация.

Автор


Христина Каменова

Университет: УАСГ