ИДЕЕН Проект 26:

Таня Бакалова, Нов Български Университет, София


за проекта


Новите тенденции при банковите офиси са насочени към клиентското преживяване. Ключовата насока, в която дизайнът се развива е комбинация на съвременна визия и уютна среда. Съчетанието създава едно ново усещане на пространствата, което не е толкова формално.

 

Цел:
Водеща цел на проекта е разработването на базов дизайн за банков офис, който да е достатъчно гъвкав, иновативен и същевременно да предлага удобство и високо качество на обслужване.

-Увеличаване на продуктивността на служителите;
-Постигане на индивидуална идентичност, съобразена с основните ценности и послания на банката;
-Изграждане на гъвкави и адаптивни работни пространства;
-Устойчив дизайн с дългосрочна функционална и визуална приложимост;
-Да се отговори на клиентските потребности-посрещане, информация и обслужване;

 

Идея:
Идеята на проекта е създаването на концепция за дизайна , който да отговаря максимално много на възложените цели. От функционалното зониране на пространствата, до използваните материали в интериора.

Зонирането на пространствата следва да е съобразено с лесното и естествено ориентиране на потребителя. В непосредствена близост до входа, той бива посрещан от информационна табела, която оказва нужната базова информация, на къде трябва да се насочи. Офисите са снабдени с автоматизирани машини за издаване на номер, за по-лесно ориентиране и спазване на редът за изчакване.

Зоната за изчакване е проектирана спрямо цялостната концепция на дизайна. Модулният принцип на меката мебел позволява различни комбинации, спрямо потребностите на ситуациите. Те могат да се разместват спрямо специални събития или др. В зоната за изчакване е позициониран и терминал за мобилно самообслужване(MyFibank). Проектираната структура, с размерите/височина на бар-плот, предразполага клиентите с чувство за по-неформална среда. Това е комуникативно място на което могат да се случват неформални разговори и срещи. В зоната е заложен екран, на който се промотират дигиталните канали на банката.
Фронт офис зоната е разработена спрямо заложените цели. Работните места са проектирани спрямо потребностите на служителите за бързо обслужване на клиентите. Високите бюра също допринасят за редуциране на времето за обслужване. Над всяко работно място е позиционирано осветително тяло, изработено от филц. Това е материал който допринася за по-добрата акустика на помещението. По стените на офиса са поместени декоративни пана със скрито осветление като акцент, които допринасят за цялостния дизайн. Те също така са обособените места за излагане на рекламни постери от кампании на банката. Съществува и вариант на свободно-стоящо пано, което служи и за преграден елемент на пространството.
Специалист финансови продукти ФЛ/ЮЛ Работните места са ниски, съобразявайки се видът услуги, които се предлагат. Разполагат с номерация за по-лесно ориентиране на клиентите. Формоизграждането е съобразено с цялостната концепция.

Корпоративната визуалната идентичност на банката е интегрирана в интериора спрямо цветовите схеми и логото. Символът е превърнат в растер, който е използван за оформяне на фасадата, като представя една съвременна и разпознаваема визия. Растерът също е използван като преграден елемент в интериора.

Зона самообслужване е предвидена да функционира денонощно. Идеята е всеки офис да има различна декоративна стена, която да кореспондира с мястото на което е позициониран. Декоративната стена може да се изрази във фотография или графична творба от млад артист на забележителност от местността. Така дизайнът се обвързва с историята на даденото място.

Автор


Таня Бакалова

Университет: Нов Български Университет