ИДЕЕН Проект 19:

Владимир Ромов, Михаил Дойчев, УАСГ - София, София


за проекта


НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Офисът е разположен в една от най‐знаковите локации за София – пред Народното събрание, на крачка от жълтите павета на бул. „Цар Освободител“ , пространство неусетно преливащо се в площад около храм‐паметник „Александър Невски“. Място наситено с история, диктуваща представителност, култура и традиции.
Разговорите, които проведохме със служителите, ни насочиха към оптимизиране на работната среда. По‐доброто осветление, акустика, място за почивка и ергономични работни места повишават продуктивността, намаляват умората и стреса на персонала.
В момента разпределението на клона е хаотично, неорганизирано и сиво. Това предполага решения, преодоляващи тези фактори като оформят пространства с отличаващ се дизайн. Търси се архитектура, която да разграничи офиса от всички останали чрез интериорни и екстериорни намеси, които ще поднесат запомняща се визия. Озеленената стена, обединяваща пространството спомага лесното ориентиране от салона до зоната за кредити и директорския офис, който има и функция на конферента зала. Пред клона на банката се оформя разпознаваем и изпълнен с живот площад, разположен до извивките на остъклената фасада, по която играят отраженията на минувачите.
За по‐бързото обслужване също спомагат предвидените зони за изчакване с възможност за достъп до online услугите на банката, както и удобните места за  попълване на документи. Голяма част от операциите в банката ще бъдат спестени от два смарт банкомата с възможност за cash in услуги, а отсъстващата възможност за сядане на клиентите намалява времето за обслужване. В близост до входното пространство е разположена интерактивна стена— дигитална среда за реклама и услуги в директен контакт с клиенти и служители.
В обобщение— проектът цели да създаде представителен клон, контрастиращ и открояващ се от останалите. Разположен в динамична среда той се превръща в пъстра локация за социални медии, маркетинг стратегии и реклама— публично място вплетено в бранда на банката.
 
АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ
Съществуващото разпределение на салона внася монотонност— чужда и контрастираща на оживения булевард, отнемаща от възможностите на пространството и лишаваща го от истинската му същност. 
Състоянието на офиса насочва решенията към светла и просторна среда, с еднакво функционален и естетически издържан дизайн.
След анализа на коментарите, които получихме от служителите и обстойното проучване, се насочихме към оптимизиране на работната среда, предоставяйки по‐добро осветление, място за почивка, визуално освободени пространства и удобни работни места в полза на продуктивността на персонала. Салонът оживява посредством архитектура, извеждаща офиса на представително ниво в морето от бързо развиващи се конкуренти. Проектните решенията са подтикнати от характерен дизайн за корпоративната визия, която е приложима за всички клонове в страната.
Работните места са под формата на „островчета“, създаващи усещане за простор и организация, които спомагат за свободното движение в цялата площ на банката. Зоната за изчакване е интегрирана с интерактивната рекламна стена, смарт банкомати и таблети с достъп до online услуги, които насърчават клиентите да извършват самостоятелно операции.
В обобщение– проектът цели да създаде паметна визия, лесно приложима за всеки клон на банката. Разположен на ключово и комуникативно място, салонът се преплита с ярко изявеня си характер в динамичното и забързано ежедневие на града.

Автор


Владимир Ромов, Михаил Дойчев

Университет: УАСГ - София