ИДЕЕН Проект 6:

Ралица Тимева, Борис Нецов, Димитър Пейков, УАСГ, София


за проекта


Банковата институция заема изключително важно място в днешната структура на обществото, постоянно променяйки се и в стремеж да отговори на новите и все по-комплексни икономически и демогрфски процеси.

Днес за банките е от основно значение да поддържат и развиват своите активи в една от най-конкурентните сфери на икономиката.

Избраните клонове на Fi Bank се намират на ключови за София позиции.  И двата офиса създават интересни предпоставки за пространствена интерпретация. Ъгловото разположение е условие за пълноценен контакт с града.

Същевременно идентичността на Fi Bank не е достатъчно силно изразена. Към момента и в двата офиса липсва ясно разграничаване на функциите. Зоните за потребители са твърде малки спрямо тези за вътрешно банково обслужване, което съвдава усещане за притиснатост в пространство, което изглежда по-малко, отколкото е в действителност. Съвременните технологии в банкирането предоставят възможности за оптимизация на множество процеси и респективно увеличаване на приемните пространства. Тази тенденция за олекотяване е основополагаща за нашето предложение. 

Проектът се стреми да създаде иновативно банково пространство, което да привлече с визията и начинът си на функциониране нови потребители, както и да отговори на очакванията на текущите. Концепцията може да бъде адаптирана към различни по своята характеристика и коструктивни особености пространства, като максимално оползотворява наличната площ.

Предложени са няколко типологии намеси, които дефинират ясно функциите на банката.

Границата между София и Fi Bank е материализирана под формата на пространствена метална мрежа. Ажурната й структура осигурява пространства за изчакване, възможности за реклама, както и за прикрепяне на растителни елементи и дисплей на обекти от нумизматиката. Мрежата рамкира входното пространство, което е решено като отделен обем от анодизиран метал. Пред мрежата и входното пространство преминава структурно стъкло, което завършва фасадната обвивка. Входният обем съдържа зоната за 24 часово обслужване с възможност за отделяне от основното пространство чрез втора отваряема стъклена преграда.

В приемната зона бюрата за обслужване на клиенти са окачени към тавана, създавайки усещане за въздушност и лекота. Всяко от тях има собствено захранване, като фронтът му присветва при повикване на следващ клиент, а формата осигурява необходимата конфиденциалност.  Зад гишетата полупрозрачна завеса обобщава контура на пространството и служи като граница между вътрешно банково и потребителско обслужване. За постигане на разпознаваема идентичност е използвана цветова гама, която кореспондира с цветовете от логото на банката. Зоната на касите е отделена чрез цветово блокиране и е сходна по дизайн на на бюрата от Фронт Офис зоната. След нея се преминава към зона за частно банкиране, като в офисът на Народното Събрание персоналното банкиране е отделено чрез завеса. Фронт Офис зоната и тази за Частно банкиране са обединени от окачен таван от матирано стъкло, филтриращо светлината в пространството.

Автор


Ралица Тимева, Борис Нецов, Димитър Пейков

Университет: УАСГ