ИДЕЕН Проект 23:

Ралица Първанова, УАСГ, София


за проекта


Защо?!
Офисите на Fibank в град София, чиито дизайн трябва да бъде променен, са едни от най-ключовите по отношение на локацията за България. Основната концепция е разработването на проект, в който на преден план са поставени удобството на клиентите, високото качество на обслужване и отличната работна среда за служителите. Целта е да бъде предложен модел, който да отговаря на променящите се пазарни тенденции и услуги във финансовия бранш, базиращ се върху комбинация от високи технологии и най-нови тенденции в съвременния дизайн.
Промяна!
 Клиенти:
Клиентите на Fibank трябва да се идентифицират с услугите на банката, но и да се чувстват комфортно, добре обслужени, за да останат лоялни. Площите на офиса не са използвани ефективно и е загубено голямо пространство. И в двата офиса е променена фронтовата линия, чрез което се разширява зоната за изчакване. Липсва ред при разпределянето на клиентите за различните услуги. Затова добавям електронна система, която да ги насочва към отговорното банково лице. Времето за обслужване се съкращава, което води до намаляване на риска от създаване на конфликти между банковите потребителите. За максимално удобство по време на изчакване са поставени диспенсери за вода, апарати за зареждане на мобилни устройства и батерии, както и машини за онлайн услуги. И двата офиса се намират на партерен етаж, но само офис „Народно събрание“ осигурява достъпна среда. Моето предложение за офис „Александър Стамболийски“ да бъде поставена рампа на входа.
 Служители:
Служителите като посредници на услуги и консултанти на клиенти са ключов фактор за успеха на банката. В момента и в двата офиса липсва място за отдих на служителите и те се хранят прави в малки тесни пространства. За подобряване на комфорта е нужно да се проектират кухни. За офис „Народно събрание“ моето предложение е на мястото на санитарните помещения да се създаде кухня и кът за хранене, както и ново пространство за отдих зад фронтовата линия. За офис „Александър Стамболийски“ планирам кухня на мястото на складовото помещение.
 Дизайн:
В настоящия интериор на офисите един от основните цветове е червеният, най-често интерпретиран като агресивен и нападателен. Тук открих нужда от промяна и комбинирах по-светли и хармонични тонове: бяло и сиво в съчетание с мраморни или мокетни настилки и ламперии от фурнир орех. Използваните естествени материали в съчетание с модерните осветителни тела създават усещане за топлина и близост с природата и стимулират качеството на работа на служителите и допринасят за спокойствието на клиента. Корпоративната идентичност е важна за всяка организация. Именно за това меките мебели са в бяло, сиво и синьо, кореспондиращи с цветовете на Fibank. В момента и в двата офиса се използват ниски шкафове, чиито
капацитет е недостатъчен за архивите на банката. Предлагам височината на мебелите да е до тавана с цел създаване на допълнително място за архиви. На места отоплителните тела са затворени с мебелни решетки, които преливат в ламперия. Линиите на мебелите и лампериите са овални и хармонични. Te следват формите на стените и произтичат или от функционални проблеми, или от особеностите на геометрията на сградата.
Старт!
Концепцията на двата офиса на Fibank изгражда визуална хармония, в която както служителите, така и клиентите да се чувстват комфортно.

Автор


Ралица Първанова

Университет: УАСГ