ИДЕЕН Проект 22:

Петко Стоев, Технически университет - София, София


за проекта


Историческите културни паметници, като обекти носители на ценности, традиции и виждания са олицетворение на българското. Българското може да припознае своите корени не само в традициите, но и в техният първоизточник- българският фолклор, носител на онази част от националната ни култура, в която всеки българин се припознава.

Графично представено националният ни културен и фолклорен аспект може да бъде представен посредством един от най-ярките примери, който пример може да бъде видян на множество места- шевицата. Син, червен, бял- това са цветовете, които могат да бъдат видяни върху носиите от шопския регион.

Комбинацията от син и червен цвят, които са фирмените цветове на FIBANK, притежава силно изразен национален аспект.  Син, червен, бял - това са цветовете, които могат да бъдат видени върху носиите и шевиците от шопския регион. Това дава уникална възможност за поместването на именно тези цветове в интериорния и екстериорен дизайн по начин, който не само да представлява компанията, но и да засегне българското по директен начин.

Като тенденции в световен мащаб може да се наблюдава клонене към екосъобразен, зелен, но същевременно съвременен дизайн, които да имплементира в себе си естествени и еко материали, като по този начин да реализира визия на обкражаващата среда / интериора/, която да се чувства естествена, интуитивна, сигурна, съвременна и лишена от стреса на съвремието среда.

В дизайна, които е предложен са поместени по такъв начин детайлите и елементите, които го изграждат, че средата да се чувства естествена, да внушава сигурност, надеждност, прозрачност. Същевременно визията представена посредством реализирания дизайн дава възможност тя да бъде съвременна, разчупена, лишена от сухота във формите и обзавеждането, без да бъде претрупана, а също и премахваща стреса на базата на реализираните и конкретно на съответните места поместени цветове и елементи, като така тя да бъде директно насочена към мисленето и виждането на младите и в крак със съвременните тенденции на дизайна.

Автор


Петко Стоев