ИДЕЕН Проект 21:

Ния Николова, Технически университет - София, София


за проекта


Табло 1 показва офиса на бул. „Ал.Стамболийски“. Разположени са 5 работни места в фронт офиса със място за клиенти и място за съхранение под всяко бюро .Също така има  две места в фронт офиса за съхранение на документи.  Разположени са в същото помещение две места на бар маси за попълване на документи при нужда. На крака на бар масата има място за рекламни материали. Между двете бар маси е разположен един диван, ако се наложи при изчакване. На стената над дивана може да се сложи 3д лед вариант на логото на банката. На таблото е показано осветлението което се предвижда за фронт офиса: 2 висящи овални осветителни тела и вградено осветление в окачения таван. Между всяко работно място има делително стъкло в цветовете на банката, като това показано на таблото. Има 3 каси с място за съхранение на документи зад тях (за удобство).Още  Две приемни зали,трезор, стая за охраната, две тоалетни,малка кухня и отделение за банкомата.

Табло 2 показва офиса на площад Народно Събрание. В фронт офиса са разположени 7 работни места с място за клиенти, място за съхранение под всяко бюро и един модулен шкаф за съхранение на документи.Белите рамки на стените и при двата офиса са място за реклами. Осветлението е същото като при другият офис , само че тук ще го има на 3 места  : на влизане в  фронт офиса , в дясната част на фронт офиса и в заданата част на офиса пред офиса на управителя, на всички други места ще бъдат разположени спотове. Има 3 каси и работно място зад тях при нужда с място за съхранение. В задната част на клона , има отделен офис за управителя и 2 помещения с работни места. Усвоени са две тоалетни и кухненско помещение.

Автор


Ния Николова

Университет: Технически университет - София