ИДЕЕН Проект 5:

Михаела Томова, Технически Университет Делфт, София


за проекта


Проектът е създаден с цел участване в конкурса за редизайн на два от офисите на Fibank. Средно
човек прекарва около 87% от времето си в затворено пространство. Затова е важно да създаваме
не само технологични и функционални пространства, а и такива, които добавят предимствата на
природата около нас. Основният аспект на дизайна от една страна е растителността, която не
само отговаря на новите тенденции в интериорния дизайн, но също помага за намаляването на
стреса, контролирането на температурата през лятото, абсорбирането на шума и повишаването на
концентрацията. От друга страна, концепцията на дизайна създава отворени и светли пространства
като използва светли цветове и рефлективни материали. Това е част от стратегията за създаване
на удобно и приятно работно място за служителите на банката и нейните посетители. За по-бързо
обслужване и улесняване на клиента тъчскриийн монитори издават клиентски номер за ред на
обслужване, а звукова и светлинна система оповестяват реда на обслужване. Същевременно,
мониторите могат да се използват и за реклама. Мястото за изчакване осигурява масичка за
рекламни материали и стойка за таблет с допълнителна информация за клиента. Обслужването
и дизайнът на бюрата цели намаляването на използване на хартия, което става възможно с
предоставянето на таблет за онлайн преглеждане и подписване на документи и автоматичното
им получаване по имейл. Мебелите са създадени с цел разпознаваемост на идентичността на
банката и използват основните цветове – син и червен. Адаптивността им създава възможност
за използването им в различни по големина и разположение пространства. Това е видимо
от приложението им в два различни офиса на банката. Двете табла представят описаната до
тук концепция чрез визуализацията на основните банкови пространства в офисите в София с
адрес площад „Народно събрание“ 2 и бул. „Александър Стамболийски“ 20. На първото табло е
представена илюстрация с акцентирани елементи и техните пояснения като за целта е използвана
визуализация от офиса на бул. „Александър Стамболийски“. На второто табло са представени
мебелите и останалите визуализации от дизайна на офисите.

Автор


Михаела Томова

Университет: Технически Университет Делфт