ИДЕЕН Проект 4:

Минчо Стоянов, Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, София


за проекта


  Банките и банковата индустрия са допринесли изключително много за растежа на световната икономика още от тяхното създаване и след дълъг период на хибернация от края на 1970 до 2008, необходимостта от сериозна промяна в бизнес модела на банките днес е очевидна. Липсата на доверие от страна на клиентите расте. Все повече хора се отказват от услугите на традиционната банкова система,избирайки алтернативните финансови услуги.

  Днес клиентите изискват персонално обслужване, съобразено с нуждите им и добавена стойност – индивидуална за самите тях, а това от своя страна изисква промяна в бизнес модела. Потребителското преживяване днес е по-развито от всякога. Цифровите услуги са достъпни в реално време и навсякъде. Затова, оценявайки финансови институции днес, потребителите не сравняват различните банки, а преживяването, което получават.Фокусът трябва да е върху подхода, а не върху технологиите. За пример под мобилно банкиране не трябва да се разбира просто мобилно приложение. Трябва да се възприеме концепцията, че банката следва да е там където е клиентът. Банковите услуги трябва да се предлагат точно там, където и когато им наложи жизненият и бизнес контекст – без банката да присъства физически.

Всички тези фактори са взети в предвид при изграждането на пространството в банковите офиси. Като крайната цел бе да се създаде леко, ефирно пространство, позволяващо бърза ориентация на клиентите и комфорт. Материалите, които са избрани за изграждането на обема допринасят за това. Белите метални рамки облечени в ажурен бял текстил позволяват изграждането на подобен обем без да нарушават конфиденциалността и безопасността на операциите. Същевременно позволяват изграждането на много по-гъвкави и адаптивни работни пространства, повече свободно пространство за самостоятелно банкиране. Като трябва да се има в предив че в проекът не са премахвани носещи стени или конструктивни елементи за постигането на функционалността на пространството.

  Функционално проектът запазва досегашните зони за обслужване на клиентите , като фронт офиси, каси и салони за кредитиране, но зоните за изчакване са разширение, като по този начин се осигурява повече място за постоянно развиващото се самообслужване и асистирано самообслужване.

Автор


Минчо Стоянов

Университет: Университет по Архитектура Строителство и Геодезия