ИДЕЕН Проект 17:

Мелани Качарова, Александър Качаров, ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София


за проекта


ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА РЕДИЗАЙН НА ОФИСИ НА FIBANK

Обхватът на идейния интериорен проект включва два ключови офиса на Fibank - Площад ''Народно събрание'' 2 и бул. ''Александър Стамболийски'' 20. Тяхната локация е в историческия център на София, което въздейства върху концепция на проектното решение.

Функционалността е от първостепенно значение при изграждането на редизайна и на двата офиса. Пространствата са разделени на отделни функционални зони, съответно за изчакване, обслужване, зона за 24/7 и зона за рекреация на персонала. Зонирането отговаря на необходимата конфиденциалност.

Строгото звучене на банковия интериор е разнообразен, чрез интегрирането на жива растителност - син скандинавски мъх. Връзка с природата създава и другата използвана текстура - дърво. Цветова гама е взаимствана от логото на Fibank, като пространстнствата са решени с неутрални цветове, а за акценти са използвани-синьо и червено.

Комфортът и високото качество на обслужване са основната цел при създаването на проекта. Използвани са дигитални технологии, улесняващи обслужването. В зоната за изчакване са поставени персонални таблети за по-бърз достъп до предлаганите услуги от Fibank. Бюрата във Фронт офиса са проектирани с вградени таблети, които заменят обемните компютри. Дигиталната реклама е осъществена, чрез монитори, презентиращи предлаганите услуги.

В офиса на бул. ''Александър Стамболийски'' 20 е създаден клон, който е  възможно да бъде със самостоятелен достъп за обслужване на клиенти 24/7.

Връзката интериор-екстериор създава препратка към историческия център. Във всеки от офисите интегрираме заобикалящата ги среда, чрез вмъкване на силуети от ключовото им местоположение върху детайли от интериорното решение. В двата офиса разделителите между бюрата, осъществяващи необходимата конфиденциалност са решени индивидуално. В офисът на бул. ''Александър Стамболийски'' 20, върху разделителите е изобразен силует от площад "Света Неделя", намиращ се в обкръжението и създаващ препратка за локацията му. Същия принцип спазваме и за решението на офис Площад ''Народно събрание'' 2, като разликата е, че върху разделителите илюстрираме фасада от сградата на Народното събрание.

Автор


Мелани Качарова, Александър Качаров

Университет: ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“