ИДЕЕН Проект 16:

Мария Бадева, The Bartlett School of Architecture, UCL, София


за проекта


RE-DESIGN - FIBANK OFFICES
Инкорпорирайки съвременните офисни тенденции за флексибилност, многофунционалност и мобилност, както и интерпретирайки създадения бранд на Фибанк в интериорни и ектериорни цветови решения, текущата проектна разработка предлага идеен проект за редизайн на банковите офиси на Фибанк. Архитектурният проект се стреми да енкапсулира образът на Фибанк като една от най-клиентски ориентираните банки в страната, създавайки идентичност с дългосрочна визуална и функционална приложимост, кореспондираща с основните ценности и послания на Фибанк, насочени към иновации, клиентска ориентираност и безупречно обслужване.
Концепция
Инспирирана от логото и брандът на Фибанк, както и от основните цветове, характерни за банката –синьо,червено и бяло - концепцията тръгва от геометричната фигура на кубът, който се превръща в основна пространствена единица, както в зоните за изчакване, така и при работните простратва. По този начин се изграждат гъвкави, иновативни и креативни пространства, които могат да се адаптират към постоянно променящите се изисквания, както на клиенти, така и служители.
Многофунционалността и приложимостта на кубът като архитектурна единица в различните пространства и цветове създава флексибилни, игриви и иновативни пространства, където посетителите на банката се чувстват като активна част, така че мотото „Фибанк-Моята банка“, бива приложено и пространствено. Както служители, така и посетители имат потенциалната свобода да реорганизират пространствата според нуждите си.
Зони за изчакване
Концептуалният подход при зоните за изчакване тръгва от фигурата на куба, инспирирана от логото на Фибанк. Идеята тук е да се създадат флексибилни, удобни и креативни пространствени решения, които да позволяват на посетителите свободата да създадат диалог с интериорът на банката по свой индивидуален начин - пространства, които да могат постоянно да отговарят на нуждите на клиентите.
При двата офиса е приложен различен подход при разполагането на зоните за изчакване, демонстрирайки флексибилността на концепцията. При Офисът на ул. „Александър Стамболийски“ зоната за изчакване заема централна позиция в банковия салон. Подреденa под формата на логото на банката (ромб), зоната за изчакване може да приема различни простраствени вариации. Тя не е само пасивна част от банковият интериор, а активна част от нейното oформление, отговаряща на клиентските нужди.
Вариации- Офис Александър Стамболийски
При Офисът на Площад Народно Събрание зоната за изчакване е разположена в нишите между съществуващите колони, върху които се инсталират мултимедиини системи с мултитъч екрани за обслужване на клиенти и промотиране на банкови дейности. Тя оформя „игрива ивица„ от обеми и цветове за сядане, които могат да се разместват и да създават едно динамично и иновативно пространство. Остъклената фасада способства за „разпространението“ на пространството и в ектериорният обсег, привличайки вниманието на минувачи.
Клонът на Площад Народно Събрание
Технологични Решения
Проектът предвижда интегрирането на нови технологични функционалности, с което се минимизира времето за обслужване на клиенти. Създадени са зони, снабдени с иновативни мултимедийни екрани и системи за интерактивни консултации като съществуващите обемни колони и в двата офиса са използвани за внедряването на устройствата като по този начин се минимизира времето за клиентско обслужване. Проектът предвижда и създаването на 24/7 зона за самообслужване с иновативна визия за банкомати, които позволяват не само теглене, но и внасяне на пари в брой, както и погасяване на различни задължения.
Работни Станции и Банково Обзавеждане
Проектът предвижда изграждането на гъвкави и адаптивни работни пространства като идеите за мобилност, флексибилност и идентичност присъстват и в банковото обзавеждане. Кубът като основна градивна единица бива приложен и тук, оформяйки адаптивни работни места. Различната височина на обемите способства за създаването на своеобразна преграда между отделните служители
Фасадите и на двата банкови клона са максимално остъклени, което създава по-осветени и приветливи интериорни пространства. Предвижда се интегрирането на биодинамично осветление и окачен таван с рефлектиращи профили със специфична форма, минимизиращи консумацията на ток, гарантиращи акустичен комфорт и перспективна засиленост, която придава динамика и дълбочина на интериорните пространства.
Проектът предвижда инкорпорирането на богат спектър от финансови и клиентски услуги, където запомнящата се визия с разпознаваем характер, същевременно разчупваща статуквото, трансформира Фибанк в една съвременна и модерна банкова институция.
Изготвил: арх. Мария Бадева
Модул на работна станция на служител с място за клиентско обслужване/консултация
Модул на работна станция за 2ма служителя с място за клиентско обслужване

Автор


Мария Бадева

Университет: The Bartlett School of Architecture, UCL