ИДЕЕН Проект 14:

Беляна Атанасова Атанасова, Лора Симеонова Симеонова, Лесотехнически университет, София


за проекта


КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА РЕДИЗАЙН НА ОФИСИ НА FIBANK
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Предмет на настоящия проект са два специално подбрани офиса на Първа инвестиционна банка в гр. София. И двата офиса се намират на ключови места - на площад „Народно събрание“ 2 и бул. „Александър Стамболийски“ 20. И двата офиса са разположени в жилищни сгради. Предвид централното им местоположение, се очаква в тях да има интензивен поток от клиенти всеки ден.
Зоната за обслужване на клиенти или т.нар. „фронт офис“ е най-важният елемент от разпределението на банковото пространство. Използва се едновременно и като чакалня, в която клиентите попълват различни формуляри. За това е необходимо да се предвидят достатъчен брой места за изчакване, места за попълване на документи, както и да се създаде добра ориентация на посетителите.
Главната концепция на проекта се състои в интерпретация на корпоративното лого и цветовете му. Синият цвят символизира банката, а червеният това без което тя не може да функционира – своите клиенти. Затова местата за служителите са обособени в син цвят, а тези за клиентите в червено. Логото на банката е пресъздадено и чрез принт върху стъклените прегради, които разделят бюрата на служителите, както и върху външните прозорци, като то цели да създаде една по-силна фирмена идентичност.
Предвид сложността и големината на обектите, основните зони и необходими работни места за двата офиса са спазени, но са интерпретирани по нов, иновативен начин. Местата за разполагане на охраната също са запазени, но те не са разгледани подробно.
Офисът, позициониран на площад “Народно събрание” 2 е с по-динамични форми на пространството, като те са пресъздадени и в интериора, чрез формата и подредбата на бюрата и местата за иклиентите. В процеса на работа бяха анализирани няколко основни проблема. Първият е свързан със съществуващите места за изчакване и това, че те не оползотворяват цялото свободно пространство между две колони. Вторият е свързан с липсата на гъвкавост, затова бюрата във фронт офиса са с отделни конструкции , и могат да бъдат размествани. Зад бюрата на служителите са осигурени шкафове за съхранение на работни вещи и материали, като те са с изчистена визия, без дръжки за отваряне. Предвидени са и висящи осветителни тела, които да следват подредбата на бюрата, лунички на тавана, както и декоративен окачен таван с LED осветление. Обемни цифри над служителските бюра, както и при зоната на касите, ориентират клиентите за по-лесна работа.
Вторият офис на бул. “Александър Стамболийски”, 20 от друга страна е с прави пространствени форми, но основната концепция за организация на пространството е същата. Използваните материали са същите – преобладава мрамор в оформлението на пода и носещите колони, около които и в двата обекта са предвидени места за попълване на бланки и документи с височина 1100-1200mm. Предвидени са и зелени
стени, които се вписват добре в представителни помещения каквито са банковите офиси и освен естетически имат и редица други предимства като повишаване на влажността на въздуха, поемане на праховите частици и отделяне на кислород през деня.
Предложената концепция е интересна и може да бъде приложена за всеки от клоновете на банката, с минимални разлики в зависимост от разположението и архитектурните дадености на обекта.

Автор


Беляна Атанасова Атанасова, Лора Симеонова Симеонова

Университет: Лесотехнически университет