ИДЕЕН Проект 7:

Деница Батева, ВСУ „Любен Каравелов“, София


за проекта


“LIGHTEN ONLY”

/обяснителна записка/

 

 Настоящият интериорен проект представя концепция за нова корпоративна визия на банковите офиси на FIBANK, като отговор на пазарните изисквания, потребностите на клиенти и служители, в унисон с иновативните услуги, предоставяни от банката.

 Предложеното решение допринася за по-комфортни пространства за обслужване и преживяване на клиентите. Разработени са атрактивни зони за изчакване, удобни работни места за обслужване, 24/7 зонa за самообслужване, интерактивни стени, касаещи продукти и услуги на банката и др.

Интиорната концепция засяга три основни акценти:

Чистота на формата, светлина и функционалност, които в смисъла на потребителските критерии при избор на банка, звучат аналогично – стабилност, прозрачност, професионализъм и качество.

Чистота на формата:

Постига се чрез светли материали, линеарни текстури на повърхностите и стегнатата визия на основните обеми, дефиниращи отделните функции в пространството. То е подредено и следва стремежа за ясна визуална връзка, лесна ориентация и максимално уплътнен потенциал на съответния офис.

Светлина:

В предложената концепция, тя не е само средство за осветление на помещенията, а и основен инструмент за навигиране на човекопотока.

Разработени са две концепции на осветлението – динамична и линеарна. Първата въвежда в пространството и приканва за активност, втората маркира функциите и олицетворява спокойствие и яснота в избора.

Визуална светлинна концепция допринася за по-лесната ориентация на клиентите - навигирането се постига чрез светеща ивица в стена и таван, свързани с табела и номер, които индикират при готовност за обслужване.

 

 

Функционалност:

Функционалните промени в плановото решение на двата офиса са решени на база задание за брой служители и анализ на предоставените данни за човекопоток и брой потребители на съответните услуги.

Работните места Фронт офис са разположени до естествено осветление в периферията на помещението, зоните за изчакване са решени в по-тъмните и дълбоки зони с достатъчна видимост към всички услуги и отдели на банката. В останалите помещения са разпределени - отдел Касови операции в непосредствена връзка с трезор, отдел Кредитиране и всички останали функции според заданието.

Новите функционални връзки допринасят за по-добър контакт между отделите на банката, по-удобна комуникация между служители, по-добра ориентация на клиентите, което увеличава ефективността и качеството на обслужване.

 Към септември 2019, FIBANK е в топ 5 от 25 опериращи бълграски и чуждестранни банки на територията на страната. Неизменно като такава, отговаря на изискванията на пазара за сигурност и надежност, качествено обслужване, иновация и др.

 Целта на проект „LIGHTEN ONLY“ е да подчертае ползите и да постигне сихрон между хора, пространство и услуги.

Приятната и правилно функционираща работна среда подобрява качеството на обслужване и комфорт, не само в дигиталното простраство, но и в офисите, които остават предпочитаният начин за контакт с банката и управление на финансите в България.

Проекът съблюдава корпоративните изисквания на банката, но ги преусмисля по нов и атрактивен начин.

Автор


Деница Батева

Университет: ВСУ „Любен Каравелов“