ИДЕЕН Проект 11:

Александра Петкова, Андрей Андреев, Симеон Симеонов, Нов български университет, ВСУ „Любен Каравелов“ - София, УАСГ - София, София


за проекта


Идейният проект има за цел създаването на нов иновативен дизайн на банков офис, идентифицирайки решения за адаптиране на клоновата мрежа на Fibank към последните потребителски тенденции.

Основната идея на проекта е изграждането на гъвкави офисни пространства, които да се адаптират към променящите се изисквания и търсените иновации от клиентите, като същевременно осигуряват удобство и високо качество на обслужване. За тази цел и двата офиса предлагат пълната гама от финансови услуги – касови и безкасови операции, персонално банкиране, кредитиране, облужване на индивидуални и бизнес клиенти, както и услугите, свързани със злато и нумизматика.

За да се подобри качеството на обслужване, офисите са разделени функционално според типа на предлаганата услуга, което ги прави по-удобни за потребителите. Двата банкови офиса се базират на идеята: посрещане – информация - обслужване.  Клиентите се посрещат от логото на Fibank, което е съобразено с основните ценности и послания, което носи то. При влизането си в банката клиентите се обслужват от информационни машини, които определят търсената услуга и ориентирането им в клона на банката. Проектирани са зони за изчакване, които да удовлетворят нуждите на потребителите – мека мебел с масички, маси за попълване на документи, както и таблети, даващи допълнителна информация. Над всяко от бюрата за обслужване на клиенти има номер, който е видим от всички страни, както и телевизори, които насочват клиентите към зоната, която да ги обслужи. Дизайнът на банката подсказва ходовите линии към определените услуги.

В зоните на обслужване на клиентите са увеличени работните места, което води до редуциране на времето за обслужване. В двата офиса освен касовите операции, са предвидени зони за безкасови операции, както и създаването на 24/7 зони за обслужване, в които са проектирани CASH IN/OUT ATM, както и терминал за промотиране на дигиталните канали на банката.

Стремежът към създаването на дизайн, който да гарантира конфиденциалността и безопасността на опрерациите, е постигнат и в двата клона на банката. В зоната на обслужване са предвидени стъклени матирани прегради, които да отделят визуално работните места, но оставят общото пространство цяло. Около бюрата за кредитиране са поставени прегради, които създават усещане за безопасност при провеждане на операциите. Материалът, използван за тяхната облицовка, е плат, за да увеличи шумопоглъщането.

За да се увеличи продуктивността на служителите, работните места са добре осветени. Предвидени са и подобрения и в спомагателните помещения като кухня, санитарен възел и тн., за да удовлетворят нуждите на работещите в офисите.

Оновна цел на проекта е запазване на функционалността и подобряването й  в дългосрочен план чрез използването на устойчиви материали. Дървената текстура активно присъства в дизайна на офисите на банката, за да създаде уют на фона на белите нюанси в интериорното решение. Освновни акценти са мебелите, които са с цветове, характеризиращи идентичността на FIbank.

Офисите са лесно достъпни и от хора в неравностойно положение. За целта са премахнати стъпала, като се предвижда: двоен под и рампи, за да се изравнят нивата.

Oсновната концепция е да се проектира образ, който да се различава от масовия „цветен облик“ и повтарящи се елементи на конкурентните офисни пространства, но същевременно да не се губи идентичността на Fibank.

Автор


Александра Петкова, Андрей Андреев, Симеон Симеонов

Университет: Нов български университет, ВСУ „Любен Каравелов“ - София, УАСГ - София